Disclaimer

Diclaimer

Privacyverklaring
Bakkerij ‘t Stoepje acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en de bezoekers van zijn website essentieel. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bakkerij ‘t Stoepje houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Market Food Group B.V.  

Klikgedrag
Op de website van Bakkerij ‘t Stoepje worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Bakkerij ‘t Stoepje de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Bakkerij ‘t Stoepje zijn dienstverlening aanpassen aan de wensen van zijn klanten.

Links naar andere sites
Op de website van Bakkerij ‘t Stoepje zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Bakkerij ‘t Stoepje draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Wijzigingen
Bakkerij ‘t Stoepje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Neem contact met ons op voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid.

Aansprakelijkheid
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bakkerij ‘t Stoepje worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.